Privātuma politika

Privātuma politika

Vispārīga informācija

Slēgta akciju sabiedrība (UAB) „Acorus Calamus" (turpmāk tekstā - Datu pārzinis) ar šo privātuma politiku (turpmāk tekstā - Privātuma politika) nosaka personas datu apstrādes nosacījumus personām, kuras izmanto Datu pārziņa pārvaldīto tīmekļa vietni. Privātuma politikas nosacījumi tiek piemēroti katru reizi, kad vēlaties saņemt mūsu sniegto saturu un/vai pakalpojumu, neņemot vērā to, kādu gala ierīci (datoru, mobilo tālruni, planšetdatoru, televizori u. c.) lietojat.

·         Datu pārziņa rekvizīti: Slēgta akciju sabiedrība (UAB) „Acorus Calamus"

·         Faktiskā adrese: Konstitucijos pr. 26, Viļņa, LT-08105

·         Tālr.: +370 618 17605

·         E-pasts: info@acorus.lt

·         PVN maksātāja numurs: LT680411610

Aicinām rūpīgi iepazīties ar Privātuma politiku, jo katru reizi, apmeklējot Datu pārzinim piederošu tīmekļa vietni, piekrītat šajā Privātuma politikā aprakstītajiem nosacījumiem. Ja nepiekrītat šiem nosacījumiem, lūdzam neapmeklēt mūsu tīmekļa vietni un neizmantot mūsu saturu un/vai pakalpojumus.

Apliecinām, ka Datu pārziņa tīmekļa vietnes apmeklētāju dati tiks vākti, ievērojot spēkā esošu Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas tiesību aktu prasības un kontrolējošo iestāžu norādījumus. Tiek piemēroti visi saprātīgie tehniskie un administratīvie pasākumi, lai mūsu savāktie dati par tīmekļa vietnes apmeklētājiem būtu pasargāti no pazaudēšanas, neatļautas izmantošanas un izmainīšanas.

Personas, kas jaunākas par 16 gadiem, mūsu mājaslapā nevar sniegt nekādus personas datus. Ja esat persona, kas ir jaunāka par 16 gadiem, pirms personas datu sniegšanas jums ir jāsaņem vecāku vai citu likumīgo aizbildņu piekrišana.

Noteikumos sastopamie jēdzieni jāsaprot tā, kā tie definēti Vispārīgajā datu aizsardzības regulā Nr. 2016/679.

Kādu informāciju par Jums vācam?

Jūsu tieši sniegto informāciju (dažādās vietnēs, saziņas veidlapās, anketās

·         personīga informācija netiek sniegta.

Vietnē var tikt izmantotas šādas sīkdatnes:

·         obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes ir sīkdatnes, kas ir nepieciešamas Vietnes darbības nodrošināšanai;

·         funkcionālās sīkdatnes ir sīkdatnes, kuras nav obligātas Vietnes darbības nodrošināšanai, taču ievērojami uzlabo tās darbību, kvalitāti un apmeklētāju pieredzi;

·         statistikas sīkdatnes ir sīkdatnes, kuras tiek izmantotas, lai sagatavotu Vietnes apmeklētāju navigācijas metožu statistisko analīzi; šo sīkdatņu savāktā informācija tiek izmantota anonīmi;

·         mērķa jeb reklāmas sīkdatnes ir sīkdatnes, kuras tiek izmantotas, lai parādītu piedāvājumus vai citu informāciju, kura jūs varētu interesēt.

Statistikas un reklāmas sīkdatnes

Apmeklētājs pats var iestatīt pārlūkprogrammu neļaut izmantot sīkdatnes (instrukcijas angļu valodā):

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Edge

Safari

Opera

Ja apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, mēs vācam arī informāciju, kas atklāj mūsu sniegto pakalpojumu izmantošanas īpatnības vai automātiski ģenerētu apmeklējuma statistiku.

Informācija no trešo pušu avotiem

Mēs par jums varam iegūt informāciju no publiskiem un komerciāliem avotiem (cik tālu to atļauj spēkā esošie tiesību akti) un sasaistīt to ar citu informāciju, kuru saņemam no jums vai par jums. Informāciju par jums varam saņemt no trešo pušu sociālo tīklu pakalpojumiem, ja pie tiem pieslēdzaties, piemēram, ar sociālā tīkla Facebook kontu.

Cita mūsu vāktā informācija

Ar jūsu piekrišanu mēs varam ievākt arī citu ar jums, jūsu ierīci vai mūsu tīmekļa vietnes satura izmantošanu saistītu informāciju.

Jūs varat izvēlēties mums nesniegt kādu noteiktu informāciju (piemēram, informāciju, kas tiek prasīta, reģistrējoties mūsu internetveikalā), bet tādā gadījumā iespējams nebūs ļauts izmantot mūsu pakalpojumu - iepirkšanos internetā.

Kā mēs izmantojam informāciju par jums?

Ievākto informāciju varam izmantot šādiem nolūkiem:

·         Uzkrāt informāciju par apmeklētāju darbībām tīmekļa vietnē, analizēt datus ērtību uzlabošanas nolūkā.

Kam izpaužam informāciju par jums

 Mums ir pienākums neizpaust jūsu personas datus nesaistītām trešajām personām, izņemot šos gadījumus:

·         ja ir saņemta jūsu atļauja izpaust personas datus.

·         pakalpojumu sniegšanas nolūkā izpaust mūsu partneriem, kas sniedz preču piegādes vai citus jūsu pasūtītus pakalpojumus. Šiem pakalpojumu sniedzējiem mēs jūsu personas datus sniegsim tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams konkrēta pakalpojuma sniegšanai.

·         tiesībsargājošām iestādēm Lietuvas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā.

 Ko mēs darām, lai aizsargātu jūsu informāciju?

Personas dati tiek aizsargāti no pazaudēšanas, neatļautas izmantošanas un izmainīšanas. Esam ieviesuši fiziskus un tehniskus pasākumus, lai aizsargātu visu informāciju, kuru vācam mūsu pakalpojumu sniegšanas vajadzībām. Vēršam jūsu uzmanību - lai gan veicam atbilstošus informācijas aizsardzības pasākumus, neviena tīmekļa vietne un internetā veiktā operācija, datorsistēma vai bezvadu savienojums nav pilnīgi drošs.

Jūsu datus glabāsim 2 gadus no dienas, kad pēdējo reizi izmantojāt mūsu pakalpojumus vai saturu. Pēc šī termiņa beigām dati tiks neatgriežami izdzēsti bez iespējas tos atjaunot.

Jūsu tiesības

Datu subjektam, kura datus Datu pārzinis apstrādā savas darbības ietvaros, ir šādas tiesības:

·         Zināt (būt informētam) par savu datu apstrādi (tiesības zināt);

·         Iepazīties ar saviem datiem un to apstrādi (tiesības iepazīties);

·         Pieprasīt labot vai atbilstoši personas datu apstrādes mērķiem papildināt nepilnīgus personas datus (tiesības labot);

·         Iznīcināt savus datus vai apturēt savu datu apstrādes darbības (izņemot uzglabāšanu) (tiesības iznīcināt un tiesības „tikt aizmirstam");

·         Ir tiesības pieprasīt, lai personas Datu pārzinis ierobežotu personas datu apstrādi, ja pastāv kāds no likumīgiem iemesliem (tiesības ierobežot);

·         Ir tiesības uz datu pārsūtīšanu (tiesības pārsūtīt);

·         Iebilst personas datu apstrādei, ja šie dati tiek apstrādāti tiešās tirgvedības nolūkā, tai skaitā profilēšanai, ciktāl tā saistīta ar šādu tiešo tirgvedību.

Ja vairs nevēlaties, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti tiešās tirgvedības nolūkā, tai skaitā profilēšanas, varat rakstīt uz e-pasta adresi info@acorus.lt vai zvanīt pa tālruni +370 618 17605 un iebilst, ka jūsu dati tiek apstrādāti tiešās tirgvedības nolūkā un/vai ka tiek piemērota tikai automatizēta jūsu personas datu apstrāde, tai skaitā profilēšana**, nepaskaidrojot iebilšanas iemeslu.

 **Saskaņā ar jūsu sniegtajiem personas datiem tiešās tirgvedības nolūkā var tikt veikta jūsu personas datu profilēšana, lai jums piedāvātu individuāli pielāgotus risinājumus un piedāvājumus. Jūs jebkurā brīdī varat atcelt savu piekrišanu automatizētai personas datu apstrādei, tostarp profilēšanai, vai tai nepiekrist.

Jebkuru pieprasījumu vai norādījumu, kas saistīts ar personas datu apstrādi, Datu subjektam ir tiesības iesniegt Datu pārzinim rakstiski kādā no uzskaitītajiem veidiem: iesniegt personīgi: Konstitucijos pr. 26, Viļņa, LT-08105.

Datu pārzinim pēc šāda pieprasījuma vai norādījuma saņemšanas ne vēlāk kā viena mēneša laikā sniedz atbildi un veic pieprasījumā noteiktās darbības vai atsakās tās veikt. Vajadzības gadījumā šo termiņu var pagarināt vēl par diviem mēnešiem, atkarībā no pieprasījumu sarežģītības un skaita. Tādā gadījumā mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas Datu pārzinis informē Datu subjektu par termiņa pagarinājumu, minot arī kavēšanās iemeslus.

Datu pārzinim ir tiesības datu subjektiem nenodrošināt apstākļus iepriekš uzskaitīto tiesību realizēšanai, izņemot iebildumus apstrādāt datus tiešās tirgvedības nolūkā, ja likumā noteiktajos gadījumos ir jānodrošina noziegumu, dienesta vai profesionālās ētikas pārkāpumu prevencija, izmeklēšana vai konstatēšana, kā arī datu subjekta vai citu personu tiesību un brīvību aizsardzība.

Trešo personu vietnes, pakalpojumi un produkti mūsu vietnēs

Datu pārziņa tīmekļa vietnē var būt izvietotas trešo pušu reklāmjoslas, saites uz trešo pušu vietnēm vai pakalpojumiem, kurus Datu pārzinis nekontrolē. Datu pārzinis neuzņemas atbildību par trešo pušu ievāktās informācijas drošību un privātumu. Jums ir jāizlasa trešo pušu vietnēm un pakalpojumiem, kurus lietojat, piemērojamie privātuma noteikumi.

Sīkdatnes

Kad jūs apmeklējat Datu pārziņa tīmekļa vietni, mēs jums vēlamies sniegt tādu saturu un funkcijas, kas būtu pielāgotas tieši jūsu vajadzībām. Šim nolūkam nepieciešamas sīkdatnes (cookies). Tie ir nelieli informācijas elementi, kas tiek automātiski ģenerēti vietnes apmeklējuma laikā un tiek saglabāti jūsu datorā vai citā gala ierīcē. Tie Datu pārzinim palīdz atpazīt jūs kā jau agrāku noteiktas tīmekļa vietnes apmeklētāju, saglabāt jūsu vietnes apmeklējuma vēsturi un atbilstoši tai pielāgot saturu. Sīkdatnes palīdz nodrošināt arī raitu vietņu darbību, ļauj novērot tīmekļa vietņu apmeklējuma ilgumu un biežumu, kā arī vākt statistisko informāciju par vietņu apmeklētāju skaitu.

Mūsu vietnē izmantoto sīkdatņu apraksts

Sīkdatnes nosaukums

Sīkdatnes tips

Radīšanas brīdis

Derīguma termiņš

Izmantojamie dati

cod

sistēmas sīkdatne

pirmā apmeklējuma laikā

Pēc apmeklējuma sesijas beigām

unikāls identifikators

csd

sistēmas sīkdatne

pirmā apmeklējuma laikā

Pēc apmeklējuma sesijas beigām

unikāls identifikators

interface_lang

sistēmas sīkdatne

pirmā apmeklējuma laikā

4 mēneši

izvēlētās valodas kods

tvs_session_id

Sistēmas sīkdatne

pirmā apmeklējuma laikā

Pēc apmeklējuma sesijas beigām

unikāls identifikators

__utma

statistikas sīkdatne

pirmā apmeklējuma laikā

Pēc apmeklējuma sesijas beigām

unikāls identifikators

__utmz

statistikas sīkdatne

pirmā apmeklējuma laikā

2 gadi

unikāls identifikators

Kā pārvaldīt un izdzēst sīkdatnes

Lietojot pārlūkprogrammu mūsu satura iegūšanai, varat konfigurēt savu pārlūkprogrammu tā, lai tā ļautu saņemt visas sīkdatnes vai tās noraidīt, vai saņemt paziņojumu par sīkdatnes saņemšanu. Katra pārlūkprogramma ir atšķirīga, tāpēc, ja nezināt, kā nomainīt sīkdatņu iestatījumus, apskatiet tos rokasgrāmatas izvēlnē. Jūsu ierīces operētājsistēmā iespējams ir papildu sīkdatņu logrīki Ja nevēlaties, lai informācija tiktu vākta ar sīkdatņu palīdzību, izmantojiet vairumā pārlūkprogrammu esošu vienkāršu procedūru, kas ļauj atteikties no sīkdatņu izmantošanas. Ja vēlaties vairāk uzzināt par sīkdatņu pārvaldīšanu, dodieties uz http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tomēr vēršam jūsu uzmanību, ka atsevišķos gadījumos sīkdatņu izdzēšana var palēnināt interneta pārlūkošanas ātrumu, ierobežot noteiktu tīmekļa vietnes funkciju darbību vai bloķēt pieeju vietnei.

Mūsu vietnē ir iespējamas saites uz citu personu, uzņēmumu vai organizāciju tīmekļa vietnēm. Vēršam jūsu uzmanību, ka Datu pārzinis nav atbildīgs par šādu tīmekļa vietņu saturu vai šo vietņu izmantotajiem privātuma nodrošināšanas principiem. Ja nospiežat uz kādu Datu pārziņa tīmekļa vietnē esošu saiti un nokļūstat kādā citā vietnē, jums būtu jāiepazīstas ar tās Privātuma politiku.

Sazinieties ar mums

Ja jums ir radušies jautājumi par šajā Privātuma politikā sniegto informāciju, aicinām ar mums sazināties kādā no jums ērtākajiem veidiem:

Pa pastu: Konstitucijos pr. 26, Viļņa, LT-08105

Pa tālruni: +370 618 17605

E-pastā: info@acorus.lt

 

Atjaunināts 31.05.2018.

 

Mēs informējam, ka šajā vietnē tiek izmantoti sīkdatnes. Kad jūs piekrītat, noklikšķiniet uz pogas "Es piekrītu". Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot interneta pārlūkprogrammas iestatījumus un izdzēšot saglabātos s Uzziniet vairāk Es piekrītu Es nesūtu