top of page
Image by Rodion Kutsaev

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1.  “Natēja” produktu tirdzniecība ar mūsu partneru starpniecību tiek veikta www.one-life.lv

Lai iegādātos preces www.nateja.lv mājaslapā, automātiski tiksiet novirzīts uz www.onelife.lv mājaslapu. Par visām pārdošanas tiesībām atbildīga ir onelife.lv mājaslapa.

 

1.2. Šie preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā ‒ “Noteikumi”) noteic vispārīgos interneta veikala www.onelife.lv (turpmāk tekstā ‒ “Veikals”) lietošanas noteikumus.

1.3. “Onelife” veikalā norādītās preces Pircējam pārdod UAB “Švenčionių vaistažolės”, adrese: Adutiskio g. 3/ Lentupio g. 4, LT-18110, Švenčoņi, juridiskās personas reģ. Nr. 178605343, PVN maksātāja Nr. LT786053413 (turpmāk tekstā – “Pārdevējs”).

1.4. Šie Noteikumi ir pircējam un pārdevējam saistošs juridisks dokuments un no pircēja preču pasūtīšanas un apmaksas brīža kļūst par pušu noslēgtu preču pirkšanas un pārdošanas līgumu (turpmāk tekstā ‒ “Līgums”).

1.5. Tiek uzskatīts, ka pircējs ir iepazinies ar noteikumiem preču pasūtīšanas brīdī.

1.6. Pārdevējs patur tiesības grozīt, labot vai papildināt noteikumus. Pircējam pasūtot preces, tiek piemēroti noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma iesniegšanas brīdī.

INFORMĀCIJAS APMAIŅA

6.1. Pārdevējs nosūta visus paziņojumus un sazinās ar pircēju, izmantojot tā norādīto e-pasta adresi vai tālruni.

6.2.Pircējs visus paziņojumus un jautājumus nosūta un sazinās

 info@nateja.lv.

 

NOBEIGUMA NOSACĪJUMI

7.1. Šie noteikumi ir sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un uz attiecībām, kas no tiem izriet, attiecas Latvijas Republikas likumi.

7.2. Zaudējumu gadījumā vainīgā puse sedz otrai pusei tiešos zaudējumus Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

7.3. Visi strīdi par šo noteikumu izpildi ir risināmi pārrunu ceļā. Ja strīdu neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tie ir risināmi Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

bottom of page